Recensie bij Geschiedenis Beleven

Wat kunnen wij stervelingen leren van Napoleon of Alexander de Grote? Deze vraag verkent Michiel Janzen in zijn boek Denken als een generaal; Twaalf slimme strategieën van het slagveld. Hij slaat hiermee een niet perfecte, maar wel geslaagde brug
tussen managementtheorie en geschiedenis.